Privacybeleid

1.            INLEIDING

Dit is het privacybeleid van Bedding House B.V., gevestigd in Lisse, Nederland. Bedding House ontwerpt en distribueert bed- en badtextiel (huismerkproducten en merkproducten).

Wij, bij Bedding House, zetten ons volledig in voor de bewaking van de privacy van onze (toekomstige) klanten, dealers, leveranciers en sollicitanten, en van personen die zich hebben ingeschreven voor en/of die onze mailings en/of nieuwsbrieven ontvangen, personen die evenementen, conferenties of vergaderingen bijwonen of hieraan deelnemen, personen die meedoen aan prijsvragen en personen die onze website bezoeken. Dit privacybeleid is van toepassing als Bedding House persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving.

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van de uitvoering van een contract dat wij met u hebben afgesloten, de naleving van wettelijke verplichtingen, gerechtvaardigde belangen en/of uw toestemming.

 

2.            WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij kunnen de volgende door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • uw voor- en achternaam en geslacht;
 • uw persoonlijke of zakelijke contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en bezoekadres, uw functie en telefoonnummer;
 • gegevens gerelateerd aan het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken en/of onze mailings en/of nieuwsbrieven te lezen;
 • alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met een sollicitatie; en
 • alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen met betrekking tot de doelen uiteengezet in dit privacybeleid en voor zover dit is gebaseerd op (een van) de in dit privacybeleid uiteengezette gronden.

3.            DOELEN WAARVOOR U UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • onze communicatie met u;
 • het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van onze producten en/of diensten aan u;
 • de levering van onze diensten en het bewaken van de kwaliteit van onze diensten;
 • marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten en communicaties (inclusief het versturen van mailings en/of nieuwsbrieven, brochures, mailings, uitnodigingen voor evenementen en prijsvragen);
 • het bekijken en afhandelen van uw sollicitatie;
 • het genereren van statistieken over het gebruik van onze website en het raadplegen van mailings en/of nieuwsbrieven; en
 • de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

 

4.            HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met derden tenzij dit noodzakelijk of bevorderlijk is voor de uitvoering van het contract met u of de naleving van wettelijke verplichtingen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen overdragen aan derden voor de doelen uiteengezet in dit privacybeleid en voor zover dit is gebaseerd op (een van) de in dit privacybeleid uiteengezette wettelijke gronden. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens overdragen zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker van Bedding House, zullen wij een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze derde die voldoet aan de vereisten van de AVG en de daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen aan landen of organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden en die niet voor een passend beschermingsniveau zorgen.

 

5.            WAT ZIJN UW RECHTEN?

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

 • u hebt het recht op toegang, rectificatie en, mits in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, de verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • u hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens of deze verwerking te beperken, hoewel er omstandigheden kunnen zijn waarin we wettelijk verplicht kunnen zijn een dergelijk verzoek af te wijzen;
 • u hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens naar u toe te sturen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat (dataportabiliteit);
 • u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit; en
 • u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, hoewel we mogelijk doorgaan met het verwerken van uw gegevens als onze naleving van toepasselijke wet- en regelgeving dat vereist.

 

6.            HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van (een van) de doelen uiteengezet in dit privacybeleid, of voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

 

7.            VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Bedding House heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen teneinde uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en om verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

 

8.            HERZIENINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Zo ja, dan wordt de nieuwe versie van ons privacybeleid gepubliceerd op onze website (www.beddinghouse.nl). In dit verband verzoeken wij u vriendelijk deze pagina af en toe te bekijken. Gelieve kennis te nemen van het feit dat we dit beleid op 5 juli 2018 hebben geüpdatet.

 

9.            CONTACT

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via sales@beddinghouse.com.

 

To Top