Bedding House heeft enkele jaren geleden een beleid ontworpen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een betere en duurzame toekomst. Dit bewustzijn groeit, zowel binnen als buiten het bedrijf. Wij kiezen ervoor om ons te richten op de volgende drie P's: Product - People - Packaging. In 2017 hebben we de eerste belangrijke stappen gezet ten aanzien van de eerste P, waarbij onze activiteiten vooral gericht waren op het verduurzamen van katoen. De BCI organisatie, waar we in 2016 lid van zijn geworden, groeit snel met hun missie om de teelt van duurzaam katoen te verbeteren. We zijn ons ook steeds meer bewust van de nadelige effecten van plastic op onze planeet. Daarom ontwikkelen we duurzamere verpakkingen voor onze producten en creëren we bewustzijn voor ons duurzaamheidsbeleid bij medewerkers in al onze divisies. Op deze manier optimaliseren we voortdurend onze bijdrage, terwijl we ons blijven inzetten voor onze drie hoofddoelen.

Het is niet nodig om dit allemaal in één keer te realiseren. We willen echter wel dat zowel consumenten als onze zakenpartners begrijpen welke weg wij hebben gekozen. Het is ons doel dat anderen ditzelfde pad volgen, iets wat we samen kunnen doen. Een verantwoorde wereld kun je immers niet in je eentje opbouwen. Wij streven ernaar ons bedrijf te laten groeien, maar de impact daarvan op het milieu en onze omgeving te halveren. Daarmee zullen we onze bewuste inspanningen de komende jaren beter zichtbaar maken.

Afbeelding

Onze inspiratie

De Verenigde Naties hebben in 2015 17 mondiale doelen vastgesteld die als richtlijn dienen voor de verwezenlijking van een duurzame wereld tegen 2030. Wij zijn het er ten zeerste mee eens dat deze verandering noodzakelijk is. Van cruciaal belang is de erkenning dat echte duurzaamheid alleen kan worden bereikt door ecologische, sociale en economische problemen op een gelijkwaardige en passende basis te beschouwen en door alle relevante factoren (overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en burgers) erbij te betrekken.

De eerste stap van Bedding House om te komen tot verbetering van de ecologische, sociale en economische problemen ligt in het lidmaatschap van BCI. BCI werkt aan al deze facetten.

Afbeelding
To Top