Duurzaamheid

Bedding House heeft enkele jaren geleden een beleid ontworpen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een betere en duurzame toekomst. Dit bewustzijn krijgt voortdurend meer vorm, zowel binnen als buiten het bedrijf. We hebben besloten ons te richten op de volgende drie P's: Product – People (Mensen) – Packaging (Verpakking).

Wat de eerste P betreft, Product, namen we in 2017 de eerste belangrijke stappen.  Onze activiteiten waren vooral gericht op het verduurzamen van katoen en om deze reden hebben we ons aangesloten bij het Better Cotton Initiative (BCI), waar we in 2016 lid van zijn geworden. Ook het verbeteren van de omstandigheden van diegenen die werkzaam zijn binnen en voor onze organisatie, de tweede P, People (Mensen), is iets wat ons na aan het hart ligt. Het Better Cotton Initiative garandeert niet alleen de doelen die wij gesteld hebben voor ons product, maar overziet tevens de arbeidsomstandigheden van de mensen die werkzaam zijn voor ons bedrijf.

Bovendien worden we ons steeds meer bewust van de nadelige effecten van plastic op onze planeet, wat ons bij de derde P brengt: Packaging (Verpakking). Op deze wijze proberen we onze bijdrage voortdurend te optimaliseren terwijl we ons blijven inzetten voor onze drie P's.

Heroverwegen

Het is niet noodzakelijk om dit allemaal in één keer te realiseren. We willen echter wel dat zowel de consumenten als onze zakelijke partners de route begrijpen die wij hebben verkozen te volgen. Het is evenwel ons doel dat anderen deze route ook gaan volgen en dat is iets waar we gezamenlijk aan kunnen werken, want een verantwoordelijke wereld tot stand brengen is niet iets wat je zomaar zelf kunt doen. We zijn alleszins van plan om onze zakelijke activiteiten verder uit te breiden, maar dan wel met de helft minder impact op het milieu en de directe omgeving. En terwijl we dit bewerkstelligen, zullen we in de komende jaren nog meer de aandacht vestigen op al onze weldoordachte inspanningen.

BCI

Het BCI is een organisatie via welke diverse grote partijen uit de textielindustrie zich inzetten voor de verantwoorde productie van katoen. In samenwerking met zorgvuldig uitgekozen organisaties houdt het BCI zich bezig met de implementatie van nieuwe productiemethoden bij katoenboeren. Ze doen dit via verschillende lokale opleidingsprogramma's. Het BCI beheert tevens een beloningssysteem voor deelnemende katoenboeren op basis van hun prestaties om hen te motiveren hun zakelijke praktijken te blijven verbeteren.

Bedding House is al sinds 2016 partner van het Better Cotton Initiative (BCI). Het BCI werkt samen met een breed scala aan belanghebbenden die zowel mensen als organisaties in de katoenindustrie met elkaar in contact proberen te brengen. Van het katoenveld naar het product in de winkel, teneinde meetbare en voortdurende verbeteringen te bewerkstelligen van het milieu, de agrarische gemeenschappen en de economieën van katoenproducerende landen.

BCI-beginselen

Het BCI wil de wereldwijde katoenproductie transformeren door de ontwikkeling van een zogeheten Better Cotton (Beter katoen) als zijnde een duurzaam en veelgebruikt materiaal. Het Better Cotton Initiative wil in 2020 meer dan 5 miljoen boeren bereikt hebben en meer dan 30% van de wereldwijde katoenproductie.

De primaire doelstellingen van het Better Cotton Initiative zijn:

  • beperking van het gebruik van pesticiden en insecticiden;
  • efficiënt gebruik van water;
  • goed gebruik en regeneratie van land;
  • behoud van de natuurlijke diversiteit;
  • opleiden en belonen van de katoenboeren in overeenstemming met hun prestaties.

De gemeenschap van BCI-belanghebbenden groeit snel. Tijdens het seizoen 2015-2016 werd 12% van al het katoen dat wereldwijd geproduceerd was officieel erkend als Better Cotton. BCI heeft zich ten doel gesteld dit percentage in 2020 verhoogd te hebben naar 30%.

Mass Balance

BCI maakt gebruik van een bewakingsketen die Mass Balance wordt genoemd. De wijze waarop Mass Balance functioneert laat zich vergelijken met hernieuwbare energie. Als u hernieuwbare energiekredieten koopt, betekent dat niet dat er een elektriciteitskabel rechtstreeks vanuit het windmolenpark naar uw huis wordt gelegd. Beter gezegd, de kredieten vormen het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie is toegevoegd aan het bestaande elektriciteitsnet. Door de toezegging om Beter Katoen in te kopen, zijn merkvolgers ervan verzekerd dat ze een meer duurzame katoenproductie ondersteunen, ongeacht waar de katoen verder voor wordt gebruikt.

 Waarom het BCI?

  • Het Mass Balance-beginsel biedt garantie dat u sneller resultaten kunt bereiken en sneller kunt opschalen.
  • Het verschil ligt bij de bron: Bij het transformeren van de katoenindustrie is BCI begonnen bij de katoenboeren, wat de enige manier was om deze grondstof als een handelsartikel te benaderen.
  • Het BCI richt zich niet alleen op duurzamer katoen, maar tevens op de verbetering van de levensomstandigheden van de katoenboeren en hun kinderen.

Product
Katoen is misschien wel de belangrijkste natuurlijke vezel ter wereld. Bijna iedereen ter wereld komt elke dag wel in contact met katoen. Om en nabij 40% van de totale textielproductie kan worden toegeschreven aan de productie van katoen. 
Ook de meerderheid van de Bedding House-producten is van natuurlijke materialen gemaakt.  90% van onze producten is gemaakt van katoen, wat het tot de belangrijkste grondstof maakt.

Katoen wordt beschouwd als een sterk vervuilend landbouwproduct en het gebruik van conventioneel katoen kan negatieve milieueffecten tot gevolg hebben waar katoenboeren, hun gezinnen en directe omgeving schade van kunnen ondervinden. De belangrijkste uitdagingen wat de katoenproductie betreft zijn kinderarbeid, het gebruik van pesticiden, bodemuitputting, armoede onder kleine boeren, verlies van leefgebied en waterbeheer. Het Better Cotton Initiative (BCI) zet zich in voor een meer milieuvriendelijke katoenproductie. Bedding House is sinds 2016 lid van het BCI en zet zich op deze manier ervoor in de omstandigheden in de katoentoeleveringsketen te verbeteren teneinde het gehele proces, tot en met de inkoop van katoen, zo duurzaam mogelijk te maken.

Mensen

Zodra ze het woord duurzaamheid horen, denken veel mensen aan afvalscheiding, het planten van groen en elektrisch rijden. Maar een essentiële factor hier is de menselijke. Ons personeel is zeer gemotiveerd om hun gedachten over duurzaamheid te delen en overeenkomstig te handelen.

Bedding House ondersteunt tevens diverse projecten in de landen waar de productie plaatsvindt en doet dat al geruime tijd. In dit opzicht ondersteunen we ook de vrouwen en kinderen die betrokken zijn bij de katoenproductie via onze deelname aan het BCI. Het beleid van het BCI omvat tevens de ondersteuning van de mannelijke/vrouwelijke emancipatie evenals de opleiding van vrouwen en kinderen. De ondersteuning van vrouwen in de katoenproductie heeft een meerledig effect; het versterkt hun zelfvertrouwen en hun positie binnen de familie en de gemeenschap. Als vrouwen in het algemeen 90% van hun inkomen aan de familie of het gezin besteden, kunnen ze daarmee beter sparen voor gezondheidszorg en onderwijs van kinderen. Op dit moment werkt BCI samen met 40.560 vrouwelijke boeren wereldwijd.

Het is echter vaak zo dat vrouwelijke werknemers in de katoenindustrie minder ervaring hebben (seizoensarbeid of deeltijdwerk) waardoor ze minder zeker zijn van een baan dan mannen. Vrouwelijke werknemers over de hele wereld ontvangen meestal een lagere salaris en een beloning die (gemiddeld) 25% tot 30% lager ligt dan die voor mannen en dat voor exact hetzelfde werk. In samenwerking met een lokale partner in Afghanistan ondersteunt het BCI projecten waar vrouwen begeleid worden bij het zelfstandig runnen van katoenboerderijen.

Kinderarbeid

Bedding House is tegen elke vorm van kinderarbeid. We brengen regelmatig een bezoek aan onze fabrieken om met eigen ogen te zien wat zich daar allemaal afspeelt. Daarnaast kunnen medewerkers van Bedding House in onze productielanden op elk gewenst moment controleren of er geen kinderen worden ingezet bij de productie van ons bedtextiel.

Verpakking

Tegenwoordig zijn consumenten zich veel meer bewust van de consequenties van milieuvervuiling dan vroeger het geval was. Er worden ook steeds meer maatregelen genomen om milieuvervuiling tegen te gaan. Eén van de belangrijkste spelers wat vervuiling betreft, is plastic. Iedereen weet dat plastic schadelijk is voor het milieu. Maar waarom eigenlijk? En als het zo schadelijk is, waarom blijven we het dan gebruiken voor zoveel verschillende doeleinden en dat elke dag weer? Is er een manier om zeker te stellen dat plastic geen nadelig effect heeft op het milieu? Allemaal vragen waar wij bij Bedding House lang en diep over hebben nagedacht om een beter milieu zeker te stellen. 

Wat is pvc en waarom is het zo belastend voor het milieu?

Pvc staat voor polyvinylchloride. Pvc is gemaakt van chemische stoffen en is niet biologisch afbreekbaar. Pvc kan niet worden hergebruikt. Wat pvc zo schadelijk maakt, zijn de 'weekmakers' die na verloop van tijd door de bodem of het oppervlaktewater worden geabsorbeerd. Wij hebben ons ten doel gesteld om tegen 2020 alle producten pvc-vrij te verpakken. Op deze manier voorkomen we de schadelijke effecten die onze verpakkingen kunnen hebben op het welzijn van dieren en het milieu. Teneinde het gebruik van pvc te reduceren, hebben we een aantal projecten geïnitieerd. Hoewel we duidelijk op de goede weg zijn, hebben we nog een lange weg te gaan.

 

To Top