Afbeelding

Better Cotton Initiative

Bedding House heeft enkele jaren geleden een beleid in het leven geroepen om een positieve bijdrage te leveren aan een betere en duurzame toekomst. Dit bewustzijn krijgt steeds meer vorm, zowel binnen als buiten het bedrijf.

In 2017 hebben we de eerste belangrijke stappen gezet ten aanzien van het product. Onze activiteiten waren vooral gericht op het verduurzamen van katoen door ons aan te sluiten bij het Better Cotton Initiative (BCI) waarvan we in 2016 lid werden. Daarnaast zetten we ons in om het beter te maken voor de mensen die in en voor onze organisatie werken. Het Better Cotton Initiative verzekert niet alleen onze productdoelen, maar houdt ook toezicht op de arbeidsomstandigheden van de mensen die voor ons bedrijf werken.

Rethink

Het is niet nodig om dit allemaal in één keer te realiseren. We willen echter wel dat zowel de consumenten als onze zakenpartners de weg begrijpen die we zijn ingeslagen. Het is wel ons doel dat anderen deze route ook volgen, iets wat we samen kunnen doen. Een verantwoorde wereld kun je immers niet in je eentje opbouwen. Wij willen een groei in business realiseren, maar met slechts de helft van de impact op het milieu en de omgeving. En daarmee zullen we onze bewuste inspanningen de komende jaren beter zichtbaar maken.

BCI

Het BCI is een organisatie via welke diverse grote partijen uit de textielindustrie zich inzetten voor de verantwoorde productie van katoen. In samenwerking met zorgvuldig uitgekozen organisaties houdt het BCI zich bezig met de implementatie van nieuwe productiemethoden bij katoenboeren. Ze doen dit via verschillende lokale opleidingsprogramma's. Het BCI beheert tevens een beloningssysteem voor deelnemende katoenboeren op basis van hun prestaties om hen te motiveren hun zakelijke praktijken te blijven verbeteren.

BCI-beginselen

Het BCI wil de wereldwijde katoenproductie transformeren door de ontwikkeling van een zogeheten Better Cotton (Beter katoen) als zijnde een duurzaam en veelgebruikt materiaal. Het Better Cotton Initiative wil in 2020 meer dan 5 miljoen boeren bereikt hebben en meer dan 30% van de wereldwijde katoenproductie.

De primaire doelstellingen van het Better Cotton Initiative zijn:

  • beperking van het gebruik van pesticiden en insecticiden;
  • efficiënt gebruik van water;
  • goed gebruik en regeneratie van land;
  • behoud van de natuurlijke diversiteit;
  • opleiden en belonen van de katoenboeren in overeenstemming met hun prestaties.
Afbeelding

Mass Balance

BCI maakt gebruik van een bewakingsketen die Mass Balance wordt genoemd. De wijze waarop Mass Balance functioneert laat zich vergelijken met hernieuwbare energie. Als u hernieuwbare energiekredieten koopt, betekent dat niet dat er een elektriciteitskabel rechtstreeks vanuit het windmolenpark naar uw huis wordt gelegd. Beter gezegd, de kredieten vormen het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie is toegevoegd aan het bestaande elektriciteitsnet. Door de toezegging om Beter Katoen in te kopen, zijn merkvolgers ervan verzekerd dat ze een meer duurzame katoenproductie ondersteunen, ongeacht waar de katoen verder voor wordt gebruikt.

 Waarom het BCI?

  • Het Mass Balance-beginsel biedt garantie dat u sneller resultaten kunt bereiken en sneller kunt opschalen.
  • Het verschil ligt bij de bron: Bij het transformeren van de katoenindustrie is BCI begonnen bij de katoenboeren, wat de enige manier was om deze grondstof als een handelsartikel te benaderen.
  • Het BCI richt zich niet alleen op duurzamer katoen, maar tevens op de verbetering van de levensomstandigheden van de katoenboeren en hun kinderen.
To Top